26 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

تنهایی اگر عکس بود

تنهایی اگر عکس بود

نوزاد سه ماهه در محلی که شهدا را در غزه آورده بودند تنها مانده است.

سایر شهدا مورد استقبال خانواده یا آشنایان قرار گرفتند. با این حال بستگان این نوزاد هنوز نیامده اند.
معلوم نیست مادر، پدر یا بستگانش زنده هستند‌ یا نه…
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313