10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

چطور دولت را مجبور به گرانی بنزین کنیم؟

چطور دولت را مجبور به گرانی بنزین کنیم؟

تعهدات مالی جدید را بدون معرفی منابع، به دولت تحمیل کرده، بودجه را ناتراز می‌کنیم. کسری‌بودجه را چماق کرده و بر سر دولت می‌کوبیم تا مجبور به گران‌سازی شود…

 رئیس سازمان برنامه و بودجه با انتشار مطلبی در فضای مجازی اعتراض خود را نسبت به ناتراز سازی گسترده بودجه ۱۴۰۳ توسط نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه نشان داد
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313