10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

و اونایی که ادعای ملی گرایی دارن بجای اینکه از این قدرت احساس افتخار کنن دارن زیر سوال میبرنش!!

و اونایی که ادعای ملی گرایی دارن بجای اینکه از این قدرت احساس افتخار کنن دارن زیر سوال میبرنش!!
جالب نیست؟!
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313