10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

این استارتاپ‌ها که زمان مرگ مهسا امینی همه به سرعت و هماهنگ شروع به جوسازی کردن الان کجان؟

 تا این لحظه اسم ۴۴ دختر و زن بین شهدای حمله تروریستی کرمان هست

این استارتاپ‌ها که زمان مرگ مهسا امینی همه به سرعت و هماهنگ شروع به جوسازی کردن الان کجان؟

جمهوری اسلامی گردن اینها رو کلفت کرده و الان باید چاره ای برای این گردن کلفت های جفتک انداز در بزنگاه ها بکنه.
مراکز تصمیم گیر آیا خطر اینها رو درک کرده اند؟
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313