10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

این اکانت توییتری معروف امنیتی صهیونیست‌هاست ۶ ساعت پیش گفت کار داعشه! یعنی ۶ ساعت زودتر از بیانیه خود داعش!

این اکانت توییتری معروف امنیتی صهیونیست‌هاست
۶ ساعت پیش گفت کار داعشه ! یعنی ۶ساعت زودتر از بیانیه خود داعش!

اصلا هم معلوم نیست کار صهیونیست‌هاست
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313