10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

برانداز ها افتادن به جون شروین حامی ززآ که چرا بابت کشته شدن کودکان در حمله تروریستی کرمان ناراحتی!

برانداز ها افتادن به جون شروین حامی ززآ که چرا بابت کشته شدن کودکان در حمله تروریستی کرمان ناراحتی!
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313