28 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

پلمپ کافه رستوران هنجارشکن در سنندج

🚨پلمپ کافه رستوران هنجارشکن در سنندج

🔹کافه رستوران معروفی در شهرستان سنندج به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی در آن مجموعه با هماهنگی مقام محترم قضایی پلمپ گردید.

https://313-313.ir/