10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

عضو جداشده سازمان تروریستی معاندین خلق: زندگی و شرف‌مون رو با یه موز فروختیم به میمونی مثل مریم رجوی

عضو جداشده سازمان تروریستی معاندین خلق:
زندگی و شرف‌مون رو با یه موز فروختیم به میمونی مثل مریم رجوی
.

✍️


.
قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
کانال رسمی
.
https://splus.ir/Ghja_313