10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

دختر حمید نوری، زندانی ایرانی در بند سوئد که با لابی براندازها به حبس محکوم شده است…

دختر حمید نوری، زندانی ایرانی در بند سوئد که با لابی براندازها به حبس محکوم شده است از عدم دریافت حکم فارسی پدر خود خبر می‌دهد!

این حجم از احترام به حقوق زندانی توسط غرب هم نوبره
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

🔻

.
https://splus.ir/Ghja_313