10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

خبر اومده 19 تن شمش طلا وارد کشور شد…

خبر اومده ۱۹ تن شمش طلا وارد کشور شد…

ناخواسته یاد آب کردن ۶۰ تن شمش طلا و بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار در دولت قبل افتادم که قرار بود بازار کنترل بشه!

قضاوت با شما…
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
http://Ghja.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313