3 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

باند جعل مدارک و صدور مجوز در تور سازمان اطلاعات فراجا

🚨باند جعل مدارک و صدور مجوز در تور سازمان اطلاعات فراجا

🚨سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان

🔹در پی بررسی های میدانی صورت گرفته باند فعال در زمینه اخذ رشوه و کارسازی جهت صدور غیرقانونی مجوزهای قانونی شناسایی و با رصد اطلاعاتی و فنی سر شبکه باند موصوف توسط مأموران گمنام امام زمان(عج) در فرماندهی انتظامی استان اصفهان دستگیر گردید.

https://313-313.ir/