9 آذر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

دیپلماسی هرزگی

🔞دیپلماسی هرزگی

❌🔹حکایت این توئیت کاربر صهیونیستی ست که نوشته: «وقتی نسبت به اسرائیل بد هستید، این کسی ست که شما بدخواهش هستید!»

👈🏼این یعنی اسرائیل خود میداند که شکست خورده و برای بازپسگیری آبروی از دست رفته اش به عرصه رسانه رو آورده.
.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
http://Ghja.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://splus.ir/Ghja_313