26 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

تلاش رژیم صهیونیستی برای تطهیر چهره ارتش خودش بعد از نسل‌کشی که داره انجام میده…

🔺تلاش رژیم صهیونیستی برای تطهیر چهره ارتش خودش بعد از نسل‌کشی که داره انجام میده….

▪️غافل از اینکه بشکه پر از نجاست رو هر چقدر بزک کنند باز هم نجاست است!
.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
http://Ghja.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://splus.ir/Ghja_313