4 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

امنیت رمز عبور

رمز عبور، خطّ مقدّم دفاعی شما در حفاظت از اطّلاعات ذخیره‌شده است. مطمئن شوید که از رمزهای عبور قوی استفاده می‌کنید و با هوشیاری آن را حفظ کنید.
– رمز عبور مکانیزم احراز هویّت و اعتبار کاربر است.
– رمز عبور، شناسه‌ی الکترونیکی شخصی شماست که باید محافظت شود.
– از رمزهای عبوری استفاده کنید که حدّاقل شامل 8 کاراکتر بوده و ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ، اعداد، کاراکترهای ویژه و سمبل‌ها باشند.
– از رمزهای عبور پیش‌گزیده و تکراری استفاده نکنید.
– هیچ‌وقت رمزهای عبور خود را در جایی یادداشت نکنید. اگر نیاز به ذخیره‌سازی آن‌ها دارید، به نحوی رمزها را پنهان‌نگاری کنید که غیر قابل دسترس باشند.
– رمز عبور خود را با دیگران به اشتراک نگذارید. هرگز رمز عبور خود را به هیچ کس واگذار نکنید.
– از عباراتی که به شما کمک می‌کنند تا رمزهای عبور قوی‌ای که ساخته‌اید را به خاطر بسپارید، استفاده کنید.
– رمز عبور خود را به طور مرتّب تغییر دهید. حدّاقل هر 90 روز یک‌بار این کار را انجام دهید.

https://313-313.ir/