9 آذر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

این اکانت اسرائیلی اومده تصاویری از ارتش قدرتمند اسرائیل را به دنیا نمایش بدهد تا همه حیرت کنند…

این اکانت اسرائیلی احمق اومده تصاویری از ارتش قدرتمند اسرائیل را به دنیا نمایش بدهد تا همه حیرت کنند اما احمق حواسش به پرچم ایران روی ناو نبوده!
.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
http://Ghja.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://splus.ir/Ghja_313