26 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

انهدام شبکه سودجویی نهاده‌های دامی

انهدام شبکه سودجویی نهاده‌های دامی

رئیس سازمان اطلاعات سپاه استان اردبیل:

بعد از گزارشات رسیده و اخذ دستور قضایی‌ درباره سودجویی نهاده‌های دامی استان اردبیل، بررسی این موضوع در دستور کار پاسداران گمنام امام زمان ‌(عج) در سپاه استان اردبیل قرار گرفت. بعداز بررسی‌ها و رصدهای فنی، یک شبکه سازمان یافته و به هم تنیده‌ای کشف شد.

بعداز هماهنگی‌های قضایی و اخذ دستور، عوامل سودجو که بالغ بر ۶۰ هزار تن نهاده دامی به ارزش بیش از ۲۵۰۰ میلیارد ریال از نیاز مرغداری‌ها و دامداری‌ها را با قیمت ارز ترجیهی تهیه و در بازار آزاد توزیع کرده بودند، توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان اردبیل شناسایی و با دستور مقام ‌قضائی عوامل مرتبط آن دستگیر شدند.

https://313-313.ir/