قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

آیه_نگار

https://313-313.ir/

💌 همونجور که خدا در حقت خوبی کرده تو هم در حق دیگران خوبی کن

📚برگرفته از آیه ۷۷ سوره قصص

💜 الّلهُــمَّ عَجِّــلْ لِوَلِیِّکَــــ الْفَــرَج 💜

313-313.ir

https://313-313.ir/