10 آذر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

محسن برهانی همونی که شهید حمیدرضا الداغی رو نفله خطاب کرد برای سه جنایت کار اصفهانی استوری و پست زده!

🔴 محسن برهانی همونی که شهید حمیدرضا الداغی رو نفله خطاب کرد برای سه جنایت کار اصفهانی استوری و پست زده!

🔹‌ کامنت‌ها رو هم بسته تا کسی یه وقت نظر نده!

🔹‌ هیچ وقت حق و باطل اینقدر واضح و روشن نبوده!

    ✍️... 

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313