26 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

مردم رفتن زیر پستش دارن از خجالتش درمیان!

💢 مردم رفتن زیر پستش دارن از خجالتش درمیان!
وقتی سیل کامنت علیه‌اش رو دیده میگه اینا رباتن!
آره شماها واقعی هستین با اون جمعیت حاضر توی فراخوان‌هاتون!((:

    ✍️... 

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313