26 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

هر دم از این باغ بری میرسد

💢 هر دم از این باغ بری میرسد

🔹 براندازا، ماکت شکنجه ساواک تو نمایشگاه کتاب رو گذاشتن، نوشتن مجسمه شکنجه دختر بی حجاب توسط جمهوری اسلامی! این جماعت همونایی بودند که میگفتند ناخن های آرمیتا عباسی رو کشیدند و تو زندان شکنجه شده

    ✍️... 

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313