قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

🔴 #صبحانه دادن به_همسر

💠 از خوابتون بزنید و نگذارید مرد بدون #صبحانه، بدرقه، لبخند و بوسه برود.💕

💠 این برای مردان خیلی مهم است که همسرشان آنها را ببیند!
با این کارها، او تا شب #پر_انرژی خواهد بود.💖

همسرانه

313-313.ir

https://313-313.ir/