28 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

بله دردش ویزای آمریکا بود و اونم گرفت!

🔴حالا فهمیدین چرا محمد عمرانی آتش بیار اغتشاشات اخیر بود و هرروز تو ماشین فیلم می‌گرفت؟

بله دردش ویزای آمریکا بود و اونم گرفت!

    ✍️... 

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313