10 آذر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

متلاشی شدن فرقه و شبکه انحرافی در اراک

متلاشی شدن فرقه و شبکه انحرافی در اراک

روابط عمومی سپاه روح الله استان مرکزی:
🔹طی یک عملیات اطلاعاتی دقیق و حرفه‌ای تعدادی از سرشبکه‌های اصلی یک فرقه انحرافی در استان که توسط رابطین مستقر در ترکیه و کانادا هدایت می‌شدند توسط سازمان اطلاعات سپاه روح الله استان مرکزی دستگیر و به مرجع محترم قضایی معرفی شدند.

🔹همچنین فریب خوردگان این فرقه انحرافی در تعدادی از شهرستان‌های استان شناسایی و با هماهنگی دستگاه‌های فرهنگی در سیر مراحل ارشاد و هدایت قرار گرفتند.

https://313-313.ir/