3 فروردین 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

کدامیک به زن زندگی آزادی جامه عمل پوشانده؟!

آموزش بردگی شیطان به کودکان در غرب
vs
آموزش بندگی خدا به کودکان در ایران اسلامی
کدامیک به زن زندگی آزادی جامه عمل پوشانده؟!
✍️…

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/iran__313