5 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

کسی از این بزرگوار خبر داره؟!

کسی از این بزرگوار خبر داره؟!
در اوج آشوب ها، جوگیر رسانه های بیگانه و علی کریمی ها شد و با یک خوشحالی پس از گل، خودش و فوتبالش را برای همیشه نابود کرد!
حالا دیگر کسی اسمی از این بازیکن تیم ملی فوتبال ساحلی نمی برد و این خوشحالی اش هم از اذهان پاک شد
مراقب باشید جو گیر نشوید!

✍️…

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/iran__313