10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شناسایی و برخورد با 14 صفحه اینستاگرامی هنجارشکن

شناسایی و برخورد با ۱۴ صفحه اینستاگرامی هنجارشکن

🔹مأموران مرکز سایبری سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی مازندران، تعداد ۱۴ صفحه اینستاگرامی با مجموع مخاطب بیش ۴۰۰ هزار نفر را شناسایی و ضمن پاکسازی، پلمب واحد صنفی و مسدود سازی صفحات موصوف با گرداننده آنها نیز برخورد قانونی صورت پذیرفت.

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir