10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شناسایی و برخورد با 6صفحه اینستاگرامی هنجارشکن

🚨شناسایی و برخورد با ۶صفحه اینستاگرامی هنجارشکن

🔹مأموران مرکز سایبری سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی، تعداد ۶صفحه اینستاگرامی هنجارشکن را شناسایی و ضمن پاکسازی، پلمب واحد صنفی و مسدود سازی صفحات موصوف با گرداننده آنها نیز برخورد قانونی صورت پذیرفت.

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir