14 خرداد 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

والدگری و تاثیر آن بر تربیت فرزندان در فضای مجازی

امروزه کودکان بیشتر از هر زمانی در فضای مجازی فعالیت دارند و اکثر اوقات این فعالیت‌ها بدون هیچ نظارتی از سوی والدین انجام می‌شود. در صورتی که کودکان از نکات اولیه امنیت سایبری آگاه نباشند، ممکن است خود و اطرافیان را به دردسر بیندازند و اطلاعات شخصی را به سادگی افشا کنند. به همین خاطر، امنیت کودکان در فضای آنلاین، دغدغه تمامی والدین امروزی است.

نکات ضروری در مورد امنیت سایبری کودکان:
از منابع آموزشی قابل فهم و مناسب کودکان استفاده کنید
برای استفاده از اینترنت قانون تعیین کنید
تمرکز بر توانمندسازی به جای ترس
یک محیط قابل اعتماد و احترام به وجود بیاورید
از ابزارهای امنیتی مناسب استفاده کنید

والدین می بایست بر رفتار مجازی کودکان خود نظارت داشته و همراه آن ها وارد فضای مجازی شوند.

https://313-313.ir/