10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شناسایی و برخورد با 6 صفحه هنجارشکن اینستاگرامی

🚨شناسایی و برخورد با ۶ صفحه هنجارشکن اینستاگرامی

🔹مأموران مرکز سایبری سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی کردستان، تعداد ۶ صفحه ی اینستاگرامی هنجارشکن را شناسایی و ضمن پاکسازی صفحات موصوف با گردانندگان آنها نیز برخورد قانونی صورت پذیرفت.

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir