10 آذر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

حدیث روز (طمع)

كلُّ مَوَدّةٍ عَقَدَها الطّمَعُ حَلَّها اليأسُ.

امام على عليه السلام : هردوستى اى كه رشته آن را طمع ببندد، نوميدى ، آنرا از هم بگسلد.

ميزان الحكمه جلد اوّل

محمّد محمّدی ری شهری

صفحه 75

.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir