2 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

حدیث روز (آفت عالمان)

آفةُ العُلَماءِ حُبُّ الرِّئاسةِ .

امام على عليه السلام : آفت عالمان، حبّ رياست است.

ميزان الحكمه جلد اوّل

محمّد محمّدی ری شهری

صفحه 180

غرر الحكم حدیث3930

.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir