3 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

حرامی‌هایی که قرآن مسجد را به خیابان آورده‌اند و سپس آن را آتش زدند

حرامی‌هایی که قرآن مسجد را به خیابان آورده‌اند و سپس آن را آتش زدند

✍️…

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/