10 آذر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

توییت سردار نیلفروشان، معاون عملیات سپاه پاسداران

💢 توییت سردار نیلفروشان، معاون عملیات سپاه پاسداران

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/