قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

🧕#خانم ها بدانند

🧔#نیازهای مردان👇

💕یک همدم اهل تفریح.
💕یک همسر جذاب.
💕یک منزل دنج و آرام.
💕یک شریک جنسی خوب.
💕تحسین، احترام، اعتبار، همکاری، پذیرش
💕یک همسر حمایت کننده و مشوق.
💕یک همسر وفادار.
💕همسری که قدرت و توانایی های مرد را زیر سوال نبرد.
🍃🍂🌸🍃🍂🌸🍃
🍏#مشاوره
🍏#همسرداری
🍏#رازهای_مردان

313-313.ir

https://313-313.ir/