قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

✅ کودک و تاریکی

بچه‌ها معمولا از سه تا پنج سالگی، از #تاریکی می‌ترسند و از حدود پنج سالگی می‌توانند این ترس را مدیریت کنند.

👈 به جای #نصیحت یا #سرزنش برای کودکان داستان تعریف کنید. 👌

🔺برایش داستانی را بخوانید، در مورد کودکی که در تاریکی چیزهایی را می‌بیند و بعد متوجه می‌شود ، سایه اشیا هستند.
اگر داستانی در این خصوص برایش بخوانید کودک با شخصیت اصلی ارتباط برقرار می‌کند و به مرور ترسش کمتر می‌شود.👌

تربیت_فرزند

313-313.ir

https://313-313.ir/