9 آذر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شناسایی و انهدام باند سازمان یافته تهیه و توزیع مشروبات الکلی خارجی در اصفهان

🚨شناسایی و انهدام باند سازمان یافته تهیه و توزیع مشروبات الکلی خارجی در اصفهان

📌سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان

🔹براساس رصدهای اطلاعاتی انجام شده توسط کارشناسان سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان، باند مسلح و حرفه ای در زمینه تهیه و توزیع مشروبات الکلی خارجی شناسایی و منهدم گردید.

🔹این اقدام طی ۵مرحله عملیات هماهنگ و مقتدرانه صورت پذیرفت و ضمن دستگیر ۸ نفر از عوامل اصلی، مقادیر قابل توجهی از انواع مشروبات الکلی خارجی و دست ساز، تعداد یک قبضه اسلحه کلت کمری جنگی به همراه تعدادی خشاب و تیر جنگی و انواع مواد مخدر کشف گردید.

🔹متهمین جهت پیگیری و برخورد قانونی تحویل مراجع قضایی گردیدند.“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/