9 آذر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

توهین به مادران ایرانی

توهین به مادران ایرانی

 اینا دنبال آزادی بیان بودن ولی هرکسی به سبک و سیاق خودشون نباشه رو یا حذف میکنن یا تمسخر“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/