3 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

🔺مریم رجوی از «دین اجباری، حجاب اجباری و حکومت اجباری» می‌گه

فکر می‌کنم خطابش به فرتوت‌هایی است که در تصاویر می‌بینید. پیرزن‌هایی که چهل سال است در توهم براندازی، از همسر، فرزند، خانواده و وطن خود دور هستند. اجازه زندگی ندارند، رَحِم‌های درآورده، پوشش اجباری، حصر اجباری، مرگ اجباری، خودسوزی اجباری، خیانت و وطن فروشی اجباری! در سازمان تنها چیزی که اختیاری است، زودتر مردن است
.
📌حالا خطابه سرکرده گروهک تروریستی، با پیرزنان محصور در اشرف ۳ است یا شیرزنان و دختران ایران؟؟

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/