28 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

حدیث روز (محبّت شديد مؤمنان به خدا)

الإمامُ الحسینُ علیه السلام ـ فی دُعائِهِ ـ : أنتَ الّذی أزَلْتَ الأغْیارَ عن قُلوبِ أحِبّائکَ حتّى لَم یُحِبّوا سِواکَ ……… ما ذا وَجَدَ مَن فَقَدَکَ ؟! و ما الّذی فَقَد مَن وَجَدکَ؟! لَقد خابَ مَن رَضِیَ دُونَکَ بَدَلاً .

امام حسین علیه السلام ـ در دعا ـ گفت : تویى که اغیار را از دل دوستانت بیرون کردى تا جز تورا دوست ندارند ……… آنکه تو را ندارد چه دارد؟ و آنکه تو را دارد چه ندارد؟! آنکه دیگرى را به جاى تو گرفت زیان کرد و باخت.

میزان الحکمه جلد دوّم

محمّد محمّدی ری شهری

صفحه ۴۲۳“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/