قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

🔰 🔰 🔰امام محمد باقر عليه السلام می فرمایند :

هر گاه خواستي پيش از روز جمعه #صدقه دهي آن را براي روز #جمعه به تأخير افکن

📚 عدة الداعي صفحه 92

حدیث

313-313.ir

https://313-313.ir/