هر گاه خواستي پيش از روز جمعه #صدقه دهي آن را براي روز #جمعه به تأخير افکن

📚 عدة الداعي صفحه 92

حدیث

313-313.ir

https://313-313.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.