10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

این استاد دانشگاه‌هایی که میبینید فقط به خاطر اظهار نظر سیاسی از دانشگاه‌های آمریکا اخراج شدن

 این استاد دانشگاه‌هایی که میبینید فقط به خاطر اظهار نظر سیاسی از دانشگاه‌های آمریکا اخراج شدن


“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/