25 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

حدیث روز (مهربانی)

امام على عليه السلام:

ملايمت و مهربانى كليد كاميابى است
الرِّفقُ مِفتاحُ النَّجاحِ

غررالحكم حدیث 294

https://313-313.ir/