قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

📷گرانی بی سابقه مواد غذایی در انگلیس

🔹با افزایش شدید بهای مواد غذایی در انگلیس، زندگی برای شهروندان این کشور بویژه در فصل زمستان، بیش از پیش دشوارتر شده است.

🔹بهای مواد غذایی تازه در انگلیس، با بیشترین افزایش در ماه گذشته میلادی، ۳ درصد بیش‌تر از ماه پیش از آن شد که این میزان افزایش ماهانه از ماه آوریل سال ۲۰۱۳ تاکنون بی سابقه است.

313-313.ir

https://313-313.ir/