1 مرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شناسایی و احضار بلاگر، عامل کشف حجاب و تبلیغات نامتعارف در اینستاگرام

🚨 شناسایی و احضار بلاگر، عامل کشف حجاب و تبلیغات نامتعارف در اینستاگرام

🔹 عوامل سازمان اطلاعات غرب استان تهران، صفحه اینستاگرامی که اقدام به انتشار محتوای نامناسب، تبلیغات نامتعارف و کشف حجاب به عنوان بلاگر نموده بود را شناسایی، گرداننده صفحه را احضار و ضمن توجیه و ارشاد، صفحه وی را نیز پاکسازی کردند.“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/