قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

🔺بر خلاف فضاسازی‌های صورت گرفته و انتقاد به فرمانده‌ی سپاه در جهت پاره کردن لباس، لباس ایشان دارای زیپ می‌باشد!

313-313.ir

https://313-313.ir/