10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

مقایسه جالب بین دو پرچم پهلوی و جمهوری اسلامی ایران

مقایسه جالب بین دو پرچم پهلوی و جمهوری اسلامی ایران

🔻البته منکر تورم الان که دستاورد لیبرال‌ها هست، نیستیم

https://313-313.ir/