11 آذر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شناسايی سازمان‌های جاسوسی

روش‌های پيچيده سازمان‌های اطلاعاتی برای فريب افراد

«یکی از بدترین خطرها برای دستگاه‌های اطلاعاتی و حکومت‌هایی که به این دستگاه‌های اطلاعاتی متکی هستند، غافلگیری است؛ مواظب باشید در هیچ مساله‌ای غافلگیر نشوید.» 
مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)                                                                                                                 با وجود روش‌های پيچيده سازمان‌های اطلاعاتی برای فريب افراد، راه‌های ساده‌ای برای شناسايی آنها در ارتباطات و مراودات فيمابين وجود دارد که افراد با کمی دقت و هوشياری می‌توانند از گرفتاری در دام جاسوسی اجتناب کنند؛ مهمترين اين روش‌ها و نشانه‌ها عبارتند از:

      ارائه حق‌ا‌لزحمه پيش از انجام کار و بيش از حد معمول برای جذب افراد مورد نظر می‌نمایند.
      از سطح تخصص و کارايی افراد تعريف و تمجيد غيرواقعی می‌کنند.
      برای افراد در خارج از کشور جهت واريز بخشی از حق‌ا‌لزحمه به آنها و تضمين ادامه همکاری افراد، افتتاح حساب می‌کنند.
      اجتناب كاركنان سازمان‌های جاسوسی از مسافرت به کشور متبوع فردی که با آنها همکاری علمی يا اقتصادی می‌کند.
      از عکس‌برداری يا فيلم‌برداری يادگاری و موضوعی آنها اجتناب و ممانعت نمایید. 
      ملاقات‌های کاری در محيطی خارج از دانشگاه يا شرکت پوششی و در هتل‌های مختلف و حتی کشورهای مختلف انجام می‌شود.
      بيشتر شرکت‌های پوششی دارای وب‌سايتی بسيار ابتدايی و در چند صفحه محدود هستند؛ زيرا فقط برای فريب افراد طراحی شده‌اند و فعاليت اقتصادی واقعی ندارند.
      موضوعات همکاری مورد علاقه سازمان‌های جاسوسی معمولاً موضوعات حساسی است که اطلاعات آن در دسترس همگان قرار ندارد.

همانگونه که ذکر شد، سازمان‌های جاسوسی با استفاده از عناوين غيرمجرمانه و مسائلی که قانون مدونی برای آن وضع نشده و نيز در پوشش مفاهيم ارزشی و از طريق مؤسسات مطالعاتی برای استخدام افراد و تاثيرگذاری در لايه‌های اجتماعی و تغيير افکار، رفتار و نگرش مردم فعاليت میکنند. شيوه‌ها و شگردهای جاسوسی ياد شده، بر ضد کشور ايران هم به‌کارگيری میشود و اميد است با هوشياری قشر دانشگاهی، نخبگان و مردم فهيم ايران در برخورد با اين‌دست از ارتباطات مشکوک، طرح‌ها و توطئه‌های دشمنان خنثی شود.

https://313-313.ir/