26 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

در سال ۲۰۲۳ در میان کشورهای منتخب که بیش از ۸۳ درصد از تولید دنیا را انجام می‌دهند، رتبه ایران در رشد اقتصادی دوم شد

در سال ۲۰۲۳ در میان کشورهای منتخب که بیش از ۸۳ درصد از تولید دنیا را انجام می‌دهند، رتبه ایران در رشداقتصادی دوم شد.


دولت کوتاه شهید رئیسی در این سال توانست رشداقتصادی را پایدار کند.
رشداقتصادی در سال اول دولت ۵.۶ درصد و در سال دوم ۵ درصد بود. در سال ۱۴۰۲ نیز این عدد بیش از ۶ درصد برآورد شده است.

.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
🌐 https://313-313.ir

▪️سروش +
.
📡 https://splus.ir/Ghja_ir
.
▪️ایتا
.
📡 https://eitaa.com/Ghja_ir