26 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

آواربرداری اگر تصویر بود

🔺آواربرداری اگر تصویر بود:

➕ کارخانه چوب و کاغذ مازندران که در سال ۱۳۹۹ در حال واگذاری به ثمن‌بخس بود با ورود آقای رییسی متوقف و از سال ۱۴۰۱ در روند احیاء قرار گرفت؛ کارخانه‌ای را که برای واگذاری به ورشکستگی کشانده بودند امروز گویا ۱۰۰ درصد کاغذ آموزش و پرورش را تأمین می‌کند و ۱۱ همت ارزش‌گذاری شده است…

.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
🌐 https://313-313.ir

▪️سروش +
.
📡 https://splus.ir/Ghja_ir
.
▪️ایتا
.
📡 https://eitaa.com/Ghja_ir