25 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

برخورد با خواننده هنجارشکن مازندرانی

🚨برخورد با خواننده هنجارشکن مازندرانی

🔹مأموران مرکز سایبری سازمان اطلاعات انتظامی مازندران خواننده شناخته شده مازندرانی که اقدامات هنجارشکانه ای در صفحه اینستاگرامی خود با تعداد مخاطب تقریبی ۲۰۵ هزار نفر، می نمود را شناسایی و ضمن پاکسازی محتوای مجرمانه، اقدامات قانونی لازم برابر دستور مقام قضایی صورت پذیرفت.

https://313-313.ir