25 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شناسایی و برخورد با 9 صفحه اینستاگرامی هنجارشکن در طرح عفاف و حجاب

شناسایی و برخورد با ۹ صفحه اینستاگرامی هنجارشکن در طرح عفاف و حجاب

🔹مأموران مرکز سایبری سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران، تعداد ۹ صفحه ی اینستاگرامی هنجارشکن را شناسایی و ضمن پاکسازی و مسدود سازی صفحات موصوف با گرداننده آنها نیز برخورد قانونی صورت پذیرفت.

https://313-313.ir